Laboratorium Genetyczne DNALab.

Odstąpienie od umowy i reklamacja

Strona głównaOdstąpienie od umowy i reklamacja

wielkość tekstu:A | A | A

Odstąpienie od umowy 

 - określone w pkt 22 Postanowień szczegółowych Regulaminu świadczenina usług przez Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. dla Zleceniodawców Prywatnych

"Zleceniodawca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny wyłącznie wtedy, gdy Administrator nie podjął realizacji Usługi tj. wtedy, gdy któryś z warunków niezbędnych do realizacji Zamówienia (ujętych w pkt 7 Postanowień szczegółowych niniejszego Regulaminu) nie został spełniony. Wówczas Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania na adres Administratora (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)"

 

DNALab spółka z o. o.
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
Zapraszamy:
Pn. - Pt.: 800 - 1600

http://www.DNA-testy.pl

biuro@dna-testy.pl


Biuro:
+(48) 32 201 50 86
+(48) 889 596 285

Badania:
+(48) 888 769 181

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług  

 

................................................                                                                                                                                                       ………………………. , dn.........................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

DNLab Sp. z o.o.

ul. Kossutha 6

40-844 Katowice

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ......................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

  

..............................

   podpis konsumenta

 

Reklamacje

warunki reklamacji określone są w pkt. 1 - 5 Reklamacji Regulaminu świadczenina usług przez Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. dla Zleceniodawców Prywatnych

  1. "Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji
    w sprawach wiązanych z jego funkcjonowaniem.
  2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@dna-testy.pl lub tradycyjną na adres: DNLab Sp. z o.o. ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice.
  3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne
    i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji."
Strona główna

Badania expres do 24 godzin

Badania protokolarne

Bezpłatny zestaw do pobierania próbek

Nowoczesne laboratorium

Czy wiesz, że...

Formularz kontaktowyMasz pytanie? Napisz do nas!

dalej

Kontakt

DNALab Sp z o.o.

40-844 Katowice

ul. Kossutha 6

tel: +48 32 20 150 86

dnalab@wp.pl

Laboratorium Genetyczne DNALab Sp. z o. o jest nowoczesnym laboratorium genetycznym gwarantującym wysoką jakość usług, krótkie terminy realizacji zlecenia oraz konkurencyjne ceny.
osób online: 1
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL
Facebook