Laboratorium Genetyczne DNALab.

Polityka prywatności

Strona głównaPolityka prywatności

Podana niżej polityka określa, jakie dane osobowe umożliwiające identyfikację danej osoby oraz inne informacje możemy zbierać, jak możemy korzystać z tych informacji oraz obejmuje inne istotne tematy dotyczące Państwa prywatności i ochrony danych osobowych.
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) mamy obowiązek weryfikacji tożsamości pacjenta /zleceniodawcy badania/. Dane osobowe, w tym dane medyczne Pacjenta, która zostały nam powierzone są traktowane z należytą starannością oraz poufnością. Dane osobowe oraz informacje o zleconych badaniach i wynikach, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka poufności danych osobowych i danych medycznych jest regulowana przez odpowiednie procedury oraz instrukcje, które każdy pracownik naszego laboratorium zna i jest zobowiązany je przestrzegać. Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji o wynikach badań jest monitorowane.
 
Zasadą DNALab jest przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
 
Korzystając ze strony internetowej DNALab, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności. Każdorazowo, gdy przesyłają Państwo dane korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przesyłanych danych w sposób opisany w niniejszej polityce.
 
DNALab pobiera dane, które przekazują Państwo świadomie i dobrowolnie w celu korzystania z funkcji lub użytkowania określonego elementu strony internetowej DNALab. Na przykład, DNALab może zbierać Państwa dane, dzięki czemu mogą Państwo otrzymywać powiadomienia e-mail, kiedy wypełnią Państwo kwestionariusz lub kiedy składają Państwo zapytania dotyczące informacji oferowanych badań, wyników lub przesyłają informacje zwrotne drogą e-mail. W wielu przypadkach informacje te mogą obejmować zbieranie danych osobowych.
 
DNALab wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w celach, do których je Państwo przekazują. Na przykład, jeżeli podają Państwo adres e-mail zgłaszając się do otrzymywania powiadomień e-mail, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do dostarczania wybranych przez Państwa powiadomień e-mail np. dotyczących realizacji usługi.
 
Pobierane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi np. do jednoznacznej identyfikacji Zleceniodawcy, dane niezbędne do określenia parametrów przesłanej próbki.
 
W większości przypadków zadajemy Państwu pytanie o wskazanie wyboru w momencie korzystania ze strony, na której podają Państwo dane osobowe.
 
Możemy także wykorzystywać dane zbierane na stronach internetowych DNALab do różnych celów biznesowych, takich jak obsługa klienta, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, poprawa jakości produktów i usług .Możemy również usuwać wszystkie dane umożliwiające identyfikację osobistą oraz wykorzystywać pozostałe dane do celów historycznych, statystycznych lub naukowych.
 
"Cookie" to plik zawierający dane, umieszczany w Państwa urządzeniu (komputer, laptop, telefon, tablet itp.) w trakcie wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie oraz podobne technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika poprzez zapisywanie preferencji, personalizację Państwa doświadczenia online.
 
Strony internetowe DNALab wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie identyfikują Państwa, a ich ważność wygasa po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, jeżeli korzystają Państwo z formularza zlecenia on-line, umieszczamy w Państwa komputerze plik cookie powiadamiający, które rubryki formularza Państwo wyprełnili oraz przechowujący podane dane. Możemy korzystać z tych danych, aby prawidłowo zidentyfikować zlecenie. Pliki te są kasowane po zamknięciu sesji przeglądarki.
 
Podczas pierwszych odwiedzin na polskiej stronie internetowej DNALab, zostaną Państwu wyświetlone przyciski, umożliwiające zezwolenie na używanie plików cookie przez stronę lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat tych plików.
 
- Jeżeli wybiorą Państwo opcję "Zgadzam się i przechodzę dalej", wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na danej stronie i mogą Państwo kontynuować jej przeglądanie.
- Należy pamiętać, że niemożliwa jest rezygnacja z opcji "Wymagane pliki cookie w opcjach używanej przegłądarki internetowej", ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania strony.
Jakkolwiek nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie podczas odwiedzin stron internetowych DNALab, jednakże odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować, iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony lub strona nie będzie wyświetlać się poprawnie.
 
Ponadto, Państwa przeglądarka może pozwalać na dostosowywanie ustawień pod kątem przyjmowania lub odrzucania plików cookie, lub powiadamiania o umieszczeniu pliku cookie na Państwa komputerze.
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazach danych DNALab. Utrzymujemy utrzymuje stosowne środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych. Na przykład, korzystamy z bezpiecznej technologii w celu przesyłania danych osobowych przez internet.
 
Pomimo, iż stosujemy środki bezpieczeństwa, ułatwiające ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nadużyciem lub zmianami, należy pamiętać, że żadna transmisja danych w internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. DNALab nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą racjonalną kontrolą.
 
Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych które są nam przekazywane przez Państwa na stronach internetowych DNALab lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na danej stronie internetowej DNALab, kontaktując się z nami drogą elektroniczną lub na piśmie, kierując korespondencję na adres DNALab Spółka z o. o., Ul.Kossutha 6, 40-844 Katowice.
 
Okres, w jakim przechowywane będą dane osobowe, jest zmienny i zależy od celu oraz sposobów wykorzystywania zbieranych danych. Istnieją wymagania prawne jakie obowiązują dla niektórych typów danych, określające czas ich przechowywania. W przeciwnym wypadku dane przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów dla których dane zebrano.
 
Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. DNALab zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmian niniejszej polityki oraz wszelkich polityk prywatności dotyczących danej strony internetowej w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.
Strona główna

Badania expres do 24 godzin

Badania protokolarne

Bezpłatny zestaw do pobierania próbek

Nowoczesne laboratorium

Czy wiesz, że...

Formularz kontaktowyMasz pytanie? Napisz do nas!

dalej

Kontakt

DNALab Sp z o.o.

40-844 Katowice

ul. Kossutha 6

tel: +48 32 20 150 86

dnalab@wp.pl

Laboratorium Genetyczne DNALab Sp. z o. o jest nowoczesnym laboratorium genetycznym gwarantującym wysoką jakość usług, krótkie terminy realizacji zlecenia oraz konkurencyjne ceny.
osób online: 1
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL
Facebook